יתרונות ביומכניים כטקטיקת קרב רחוב של CKM

19th Oct 2014 Comments Off on יתרונות ביומכניים כטקטיקת קרב רחוב של CKM

כדי לשרוד בקרב רחוב בו כמובן אין חוקים או קטגוריות גיל, מין או משקל, לא נוכל להסתמך על כח פיזי, או גודל גוף מאחר ואנו עלולים לפגוש ביריב גדול וחזק מאיתנו. אם ננסה להשתמש בכח מול כח הרי סביר להניח שהיריב החזק יותר ינצח. לכן הטכניקות בהן עושה ה-CKM שימוש מתבססות על עקרונות הביומכניקה. כלומר […]

להרחבה >

« Previous Page