CKM היא שיטת לחימה המיועדת להגנה עצמית המיועדת להישרדות ברחוב, לכן אנו לומדים ניטרול תוקפים עם כל סוגי כלי הנשק כולל אקדחים ורובים.